جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

انتخابات روستا

انتخابات روستا

انتخابات روستا

اسامی کاندیدای شورای بختیار
آقایی نبی الله
اصل زعیم فرشته
اصل زعیم عبدالله
بیکدلو حمید
خسروپور خداداد
خسروپور محرمعلی
زارعدار محسن
عبادیان فدرت الله
علیزاده اسلام
فرزانه محمود
کشن روستا رسول
مهین رنجبر فریدون
منصورزارع محمدعلی
نصیری محرمعلی
نصیری محمدحسین

نوشته شده توسط dehyaribakhtiar در چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۶:۳۲ ق.ظ

دیدگاه