دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

حکایت

حکایت

موشی در خانه صاحب مزرعه تله موشی دید

1

24
گوسفند را خبرکرد وهمه گفتند تله موش مشکل توست وبه ماهیچ ربطی ندارد .ماری در تله افتاد وزن صاحب خانه را گزید .

5

ازمرغ برایش سوپ درست کردند . گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند وگاو را برای مراسم ترحیم کشتند ودر این مدت موش از سوراخ

نگاه میکرد وبه مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر میکرد .////////

نوشته شده توسط dehyaribakhtiar در پنج شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱:۵۴ ب.ظ

دیدگاه