جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

تصویر زمینه محرم

تصویر زمینه محرم

5

6

7

2

3

4

9

8

9

10

12

12

11

13

14

15

19

17

16

IRAN-RELIGION-ASHURA

21

22

25

24

23

photographer: Mostafa Meraji, Qom city, Iranian Country, Persian Art

27

118

نوشته شده توسط دهیاری در شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۳:۳۹ ب.ظ

دیدگاه