جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

منتخبین شورای اسلامی روستا

منتخبین شورای اسلامی روستا

رسول کشن روستا
نفراول رسول کشن روستا با ۷۴۶رای

نبی الله آقایی

نفردوم نبی الله آقایی با ۳۹۹ رای

محسن زارعدار

نفرسوم محسن زارعداربا ۳۶۹رای

حمید بیگدلو

نفر چهارم حمید بیگدلو با ۳۰۴

قدرت الله عبادیان
نفرپنجم قدرت الله عبادیان با ۲۷۹

نوشته شده توسط dehyaribakhtiar در سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۴:۴۶ ق.ظ

دیدگاه