دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

پی گیری عقب نشینی ها در خیابان شهید بهشتی

پی گیری عقب نشینی ها در خیابان شهید بهشتی

با توجه به آماده شدن خیابان شهید بهشتی از جنب مسجد تا میدان بسیج جهت اسفالت ریزی که از سال ۹۱با پی گیری های شورای اسلامی ودهیاری انجام پذیرفت خوشبختانه بامساعدت مردم مومن وخدا جو بدون چشم داشت رعایت حریم نمودن و این خیابان درآستانه بازگشایی می باشد که آخرین نقطعه کور این خیابان نیز که باهمت جمعی از ریش سفیدان وروحانی محل به همراهی شورای اسلامی ودهیاری انجام پذیر فت امید است در آینده نچندان دور به بار نشیند ومشگل این خیابان پس از عقب نشینی مر تفع گردد. انشاالله

IMAG0350

IMAG0353_BURST001

IMAG0354

نوشته شده توسط dehyaribakhtiar در یکشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۴ ق.ظ

دیدگاه