سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶

چند پند از لقمان

حکمت لقمان

فرزندم:
هزار حکمت آموختم واز آن میان چهارصد حکمت را بر گرفتم و از آن
چهارصد به ۸ حکمت بسنده کردم:

۲چیز را هرگز فراموش مکن:
خدا را و مرگ را
۲ چیز را همیشه فراموش کن:
خوبی که در حق دیگران کردی و
بدی که دیگران در حق تو کردند.
۴ نکته را در نظر داشته باش:
هرگا ه به مجلسی وارد شدی زبان نگاه دار .
هرگاه به منزلی وارد شدی چشم نگاه دار.
هرگاه بر سفره ای وارد شدی شکم نگاه دار.
هرگاه به نماز وارد شدی دل نگه دار.

نوشته شده توسط dehyaribakhtiar در دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۸ ق.ظ

دیدگاه