جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

ویژهRSS Feed

تقدیم به روح بلندشهید دهلاویه – چمران

تقدیم به روح بلندشهید دهلاویه – چمران

شب تاسوعا بود و تصور عاشورا؛ و لشکریان یزید که مرا محاصره کرده بودند، و دیوار آهنین تانک ها که اطراف مرا سد کرده، و آتش بار شدید آنها که مرا می کوبید، و هجوم بعد هجوم که مرا قطعه قطعه کنند و به خاک بیندازندو من تصمیم گرفته بودم که پیروزی حتمی ایمان را بر آهن به ثبوت برسانم، و برتری قاطع خون را بر آتش نشان دهم، و برّندگی اسلحه شهادت را در میان سیل دشمنان بنمایانم، و ذلت و زبونی صدها کماندوی... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای ویژه

  • N/A
  • نحوه مشاهده :